Prekių katalogas

Apsipirkimo parduotuvėje taisyklės

 •  

  Apsipirkimo taisyklės ir garantijos

  Be šių taisyklių, apsipirkimui elektroninėje parduotuvė www.xled.lt galioja visi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
  1. Bendrosios nuostatos ir pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas
  1.1. Šios internetinės pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau tekste, - Taisyklės) nustato Pardavėjo (MB Interdalys) bei Pirkėjo (asmens, perkančio prekes internetinėje parduotuvėje) tarpusavio teises ir pareigas, įsigyjant prekes internetiniame puslapyje www.xled.lt. Su Taisyklėmis privalo susipažinti kiekvienas asmuo, prieš pradėdamas naudotis šios internetinės parduotuvės paslaugomis.
  1.2. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas suformavęs prekių užsakymą sutinka su internetinės parduotuvės Taisyklėmis ir apmoka už prekes.
  2. Pirkėjo teisės
  2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  2.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių asortimentu, jų kainomis bei panaudojimu.
  2.3. Pirkėjas dėl papildomos informacijos suteikimo turi teisę kreiptis Pardavėjo nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefonu (duomenys pateikiami interneto puslapyje, skiltyje Kontaktai).
  3. Pirkėjo pareigos
  3.1. Internetine parduotuve gali naudotis ne jaunesni kaip 16 metų asmenys.
  3.2. Pirkėjas, registruodamasis elektroninėje parduotuvėje www.xled.lt, įsipareigoja pateikti teisingus duomenis apie save (vardą, pavardę, adresą, el. paštą bei telefono numerį). Svarbu!!! Prie užsakymo galima nurodyti tik Lietuvišką telefono numerį.
  3.3. Pasikeitus Pirkėjo nurodytiems duomenims, Pirkėjas, nedelsdamas turi apie tai informuoti Pardavėją.
  3.4. Pirkėjas, užsisakęs prekę, privalo per 48 valandas nuo užsakymo momento apmokėti Pardavėjo nurodytą sumą už prekes (netaikoma kai už prekes mokama pristatymo metu).
  3.5. Pirkėjas, užsakydamas paslaugą "atsiskaitymas grynais" apmoka grinųjų pinigų aptarnavimo mokesčius ( 1 Eur kurjeriui į rankas).
  3.6. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes, savo registracijos formoje nurodytu adresu. Prekės pristatomos tik darbo dienomis. Užsakymai pristatomi visoje Lietuvos teritorijoje išskyrus Kuršių Neriją.
  3.7. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti pristatytas prekes, tai jis privalo atlyginti visas Pardavėjo turėtas pristatymo išlaidas.
  3.8. Pirkėjas priimdamas pristatytas prekes, privalo patikrinti ar nėra pažeista prekių pakuotė, o esant pakuotės pažeidimų, turinčių įtakos prekių kokybei, Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti prekes, priežastį įrašydamas prekių važtaraštyje ir reikalauti pakeisti prekes į kokybiškas.
  3.9. Pirkėjas prieš pradėdamas naudotis prekėmis, privalo perskaityti jų naudojimo instrukciją ir naudoti šias prekes tik instrukcijoje nurodyta tvarka ir sąlygomis bei laikantis kitų saugumo reikalavimų. Už žalą atsiradusią dėl prekių naudojimo ne pagal instrukciją ar paskirtį, bei nesilaikant kitų teisės aktuose numatytų reikalavimų, atsako pats prekes įsigijęs ar jas naudojantis asmuo.
  3.10. Pirkėjas, naudodamasis šios internetinės parduotuvės paslaugomis, sutinka su galiojančiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja besąlygiškai jų laikytis.
  4. Pardavėjo teisės
  4.1. Pirkėjui pažeidus šias Taisykles ar bandant pakenkti internetinės parduotuvės veiklai, Pardavėjas gali be atskiro perspėjimo apriboti, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo teisę naudotis šia internetine parduotuve.
  4.2. Pardavėjas turi teisę nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro joje užsiregistravusių asmenų informavimo.
  4.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šių taisyklių turinį. Naujausios taisyklės publikuojamos internetiniame puslapyje www.xled.lt.
  4.4. Pardavėjas turi teisę nepristatyti Pirkėjui užsakytų prekių, jei Pirkėjas neapmoka visos prekių kainos bei pristatymo išlaidų.
  4.5. Pardavėjas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
  5. Pardavėjo pareigos
  5.1. Pardavėjas įsipareigoja skelbti internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių asortimentą bei kainas.
  5.2. Pirkėjui užsisakius prekes internetinėje parduotuvėje ir už jas atsiskaičius per Taisyklių 3.4. punkte numatytą terminą, Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui jo nurodytu adresu.
  5.3. Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekes, atitinkančias Lietuvos Respublikos teisės aktuose keliamus reikalavimus. Prekės parduodamos kokybiškos, tinkamos naudojimui pagal jų tiesioginę paskirtį, tinkamai supakuotos bei paženklintos.
  5.4. Pardavėjas negalėdamas pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, pasiūlo Pirkėjui analogišką prekę. Jei Pirkėjas nepageidauja gauti analogiškos prekės, tuomet Pardavėjas grąžina pinigus Pirkėjui LR įstatymų numatyta tvarka.
  5.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti pateiktų duomenų apie Pirkėjus tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai šie duomenys turi būti naudojami prekių pristatymo tikslais.
  6. Prekių pristatymas
  6.1. Prekės pristatomos Pirkėjo pasirinktu būdu ir pristatymo būdui priskirtu terminu. Visa informacija skelbiama skiltyje "Pristatymo informacija".
  6.2. Pirkėjas priimdamas prekes, privalo patikrinti prekių būklę. Esant pakuotės pažeidimams, kurie gali turėti įtakos prekės kokybei, Pirkėjas gali vadovautis Taisyklių 3.8 punktu. Nepatikrinus prekių būklės bei nepareiškus priekaištų dėl pakuotės pažeidimų jų priėmimo metu, vėlesnės pretenzijos nepriimamos.
  6.3. Pirkėjui pasirašius Sąskaitoje - faktūroje ar važtaraštyje ir nenurodžius jokių pastabų, laikoma, jog prekės yra perduotos tinkamai ir dėl transportavimo kokybės Pirkėjas priekaištų neturi.
  6.4. Pristatymo sąlygos:
  6.4.1Kurjeriu - pristatysime per 1-3 darbo dienas. darbo dienomis. BUTINA NURODYTI TIKSLŲ GAVĖJO ADRESĄ IR PAŠTO KODĄ. APIE PRISTATYMA KURJERIU JŪS BUSITE INFORMUOTI IŠ VAKARO IR RYTO SMS ŽINUTE IR SKAMBUČIU PRIEŠ PRISTATYMĄ.

  6.4.2 Paštomatas - pagal pasirinkimą pristatysime į paštomatą, ar PICK UP atsiėmimo punktą, per 1-3 d.d.. Šio pristatymo būdo netaikome siuntiniams į Kuršių Neriją. Paštomate siuntos laikomos 2 dienas. PICK UP atsiėmimo punkte siuntos laikomos 5 dienas. 

  7. Šalių atsakomybė
  7.1. Pirkėjas atsako už neteisingų duomenų pateikimą internetinėje parduotuvėje ir dėl to atsiradusių pasekmių.
  7.2. Pirkėjas atsako už prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenų saugojimą, o jei Pirkėjas perduoda šiuos duomenis tretiesiems asmenims, tai Pirkėjas atsako ir už šių trečiųjų asmenų veiksmus.
  7.3. Pirkėjas atsako už žalą atsiradusią dėl prekių naudojimo ne pagal instrukcijas ar nesilaikant kitų saugumo reikalavimų bei Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytos naudojimosi tvarkos.
  7.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis privalo atlyginti patirtus nuostolius.
  8. Prekių grąžinimas ir keitimas.
  8.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 redakcija, toliau – Mažmeninės prekybos taisyklės) bei į Civilinio kodekso nuostatomis. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą. 

  8.1.1. LR Mažmeninės prekybos taisyklių 23 p. "Dideles ir sunkias (daugiau kaip 10 kilogramų svorio) netinkamos kokybės ne maisto prekes kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti veža pardavėjas, jeigu vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip. Tokių prekių kokybė, vartotojui ir pardavėjui susitarus, gali būti įvertinama ir vietoje, kurioje prekė faktiškai naudojama ar laikoma".
  8.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 8.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.
  8.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
  8.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje ir nepažeistoje pakuotėje;
  8.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  8.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  8.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
  8.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo originalų dokumentą ir jei atsiskaitoma grynais kurjeriui pinigų priėmimo kvitą.
  8.5. Taikant garantinį dalių keitimą (garantijas), ar remontą pirkėjui būtina laikytis šių sąlygų:
  8.5.1. automobilių dalys turi būti sumontuojamos, išmontuojamos, tikrinamos ar kitaip prižiūrimos automobilių remonto dirbtuvėse;
  8.5.2. garantinis aptarnavimas taikomas tik pateikus automobilio remonto dirbtuvių atliktų darbų dokumentus ir prekės įsigijimo originalų dokumentą;
  8.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
  8.7. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
  8.8. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinami pinigai.
  8.10. Garantinis prekių remontas, grąžinimas, keitimas kokybiškomis netaikomas jei Pirkėjas nepateikia originalaus pirkimo dokumento bei kitų garantinių dokumentų priedų.
  8. 11. Garantija netaikoma jei:

  • jei buvo pažeistos gamintojo nurodytos produkto eksploatavimo sąlygos;
  • garantija netaikoma jei buvo nesilaikoma prekės eksploatavimo instrukcijos;
  • garantijos netaikomos jei gaminiai naudojami komerciniais tikslais;
  • surastas defektas atsirado dėl pirkėjo/vartotojo kaltės;
  • gedimą sukėlė stichinės nelaimės, gaisras, elektros iškrova, taip pat buitiniai faktoriai;
  • prekė mechaniškai ar kitaip pažeista, ardyta;
  • gedimą sukėlė į vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai ir pan.;
  • gedimus sukėlė įrenginio eksploatacijos metu naudoti neoriginalūs įrenginio vartojimo reikmenys, priedai, bet kokie kiti įrenginio veikimui užtikrinti naudoti neoriginalūs produktai;
  • pažeisti prekės garantiniai lipdukai, lipdukai su serijiniu numeriu;
  • įprastai susidėvinčioms įrenginio dalims;
  • pirkėjas nepateikia prekės pirkimo dokumento (kuris kartu yra ir prekės garantinis talonas) bei visų gamintojo prie prekės pridėtų dokumentų;
  • įranga (prekė) buvo remontuojama be pardavėjo leidimo ir žinios;
  • įranga (prekė) buvo montuojama ne licencijuoto ir turinčio leidimą atlikti tokios rūšies darbus meistro;
  • nepateikiamas darbų atlikimo originalus dokumentas (sąskaita ar kasos kvitas), kuriama turi būti darbų atlikimo datą, atliktų darbų pavadinimus, meistro rekvizitai ir kiti privalomi tokio tipo dokumentams duomenys.

  9. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo užbaigimo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

  10. Baigiamosios nuostatos.
  10.1. Pirkėjo ir Pardavėjo santykiams yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  10.2. Visi kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti taikiai, ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  10.3. Ginčai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra teismingi Pardavėjo buveinės vietos teismams. 
   

  Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/ ar Vartotojų teisių informacinėje sistemoje (VTIS).